مطالب كارا پیام

بررسی مبحث هوشمندسازی مدارس در كمیسیون آموزش با حضور جهرمی

بررسی مبحث هوشمندسازی مدارس در كمیسیون آموزش با حضور جهرمی

راهكار هواوی برای دور زدن تحریم اندروید

راهكار هواوی برای دور زدن تحریم اندروید

حافظه اس اس دی سن دیسك

حافظه اس اس دی سن دیسك

شاهكار احراز هویت كاربران

شاهكار احراز هویت كاربران

غرب و شرق، هواوی را تحریم كردند!

غرب و شرق، هواوی را تحریم كردند!
گزارش كارا پیام به نقل از مهر

لابی برای توقف تكمیل طرح رجیستری، این بار كج به منزل خواهد رسید؟

لابی برای توقف تكمیل طرح رجیستری، این بار كج به منزل خواهد رسید؟

ممنوعیت استفاده پلیس كالیفرنیا از فناوری تشخیص چهره

ممنوعیت استفاده پلیس كالیفرنیا از فناوری تشخیص چهره

شبكه اینترنت 5G پیش بینی هواشناسی را مختل می كند؟

شبكه اینترنت 5G پیش بینی هواشناسی را مختل می كند؟
با احكامی از سوی جهرمی؛

تغییرات مدیریتی در وزارت ارتباطات انجام شد

تغییرات مدیریتی در وزارت ارتباطات انجام شد

گوگل می داند شما چه چیزی می خرید!

گوگل می داند شما چه چیزی می خرید!

کارا پيام
کارا پیام
karapayam.ir - تمامی حقوق سایت كارا پیام متعلق به مالک دامنه است

كارا پیام

پیام رسان