ایجاد 15 میدان نفتی و گازی دیجیتال با همکاری شرکت های دانش بنیان

ایجاد 15 میدان نفتی و گازی دیجیتال با همکاری شرکت های دانش بنیان به گزارش کارا پیام، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از طریق اندازی مرکز راهبردی هوش مصنوعی و هوشمندسازی مدیریت 15 میدان نفت و گاز در چارچوب میادین دیجیتال در آینده نزدیک اطلاع داد.


به گزارش کارا پیام به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محسن خجسته مهر در آئین امضای موافقت نامه های مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان های نفت و گاز دیجیتال و امضای قرارداد کسب فناوری حفر چاه های افقی طویل و چند شاخه با بومی سازی تجهیز آراس اس، به بهره مندی از شرکت های دانش بنیان برای اجرای طرح های پیشرفته و فناوری محور حوزه نفت اشاره نمود و اضافه کرد: امروز به جهت اینکه بخش مهمی از افزایش تولید نفت محقق شود باید از تجهیزات فناوری محور حفاری استفاده نمائیم و ساخت تجهیز حفاری هدایت پذیر دورانی ما را به این هدف نزدیک می کند. وی ادامه داد: طی دوره فعالیت دولت سیزدهم، راهبردی ترین موضوعات فناورانه دانش محور صنعت نفت را با حمایت و همکاری معاونت علمی پیش برده ایم و اقدامات دولت، نشان دهنده عزم جدی جهت استفاده از فناوری، نوآوری و راهکارهای دانش بنیان برای حل مهم ترین مسائل و نیازهای کشور است. معاون وزیر نفت، امضای موافقت نامه مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان های نفت و گاز دیجیتال و امضای قرارداد کسب فناوری حفر چاه های افقی طویل و چند شاخه با بومی سازی تجهیز RSS را گامی در امتداد این رویکرد، عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق دانش بنیان شدن اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: در این دو موافقت نامه و قرارداد همکاری که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان به مرحله اجرا رسیده، دو پروژه مهم و لبه دانش صنعت نفت در راه اجرا قرار می گیرد و شرکت ملی نفت به مدت ۱۰ سال بهره برداری و خرید این تجهیز مهم را تضمین می نماید. خجسته مهر همین طور در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برداشت نفت از برخی چاه ها و میادین نفتی، بدون استفاده از این ابزار پیشرفته و مهم (RSS) امکان پذیر نیست، اظهار داشت: بنظر می رسد با تولید و بهره برداری این محصول دانش بنیان به افزایش ۱۰۰ درصدی تولید در بعضی از میادین و چاه ها و برداشت دوبرابری از برخی میادین برسیم. پیشرفت فناوری ها، پیچیدگی برداشت از میادین عظیم نفتی و ضرورت رسیدن به حدأکثر راندمان، ایجاب می کند که روش های فناورانه، تجهیزات پیشرفته و راه کارهای جدید همچون استفاده از حفاری های افقی و هدایت شونده حرکت نماییم و تجهیز حفاری هدایت پذیر دورانی (RSS) که مقرر است توسط شرکتی دانش بنیان ساخته شود، یکی از ابزارهای مهم وراهبردی برای اکتشاف، برداشت و تولید محسوب می شود. وی با تأکید بر این که در امتداد دانش بنیان کردن تولید نفت و گاز تصمیم گرفته شده این ابزار راهبردی با راهبری و هدایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در داخل کشور ساخته شود، افزود: اعتبار مورد نیاز برای ساخت نخستین نمونه این ابزار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و شرکت ملی نفت ایران تضمین ۱۰ ساله خرید خدمت را به سازنده این ابزار داده است. خجسته مهر با اشاره به این که یکی از دستاوردهای حفاری افقی این است که اجازه می دهد حداکثر دسترسی را به لایه های نفتی داشته باشیم و افزایش تولید را محقق نماییم، اظهار داشت: در لایه های نفتی بسیار نازک، حفاری عمودی مشکل و نا ممکن است و باید به سمت حفاری افقی برویم؛ بدین سبب باید از ابزاری استفاده نمائیم که حداکثر تماس افقی را با لایه نفتی داشته باشد و در پیشرفته ترین حالت حفاری های افقی چند کیلومتری را به ثبت برسانیم. وی ادامه داد: ابزار حفاری هدایت پذیر دورانی راندمان حفاری جهت دار را بیشتر می کند و سرعت کار را بالا می برد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: در حفاری سرعت فاکتور بسیار مهمی است برای اینکه حدود ۵۰ درصد هزینه های توسعه یک میدان مربوط به حفاری است. باید تلاش نماییم با بهره گیری از ابزارهای جدید، حفاری چاه که ۱۱۰ روز زمان می برد را به ۷۰ روز برسانیم تا تولید نفت اقتصادی شود. از طرف دیگر عمده حفاری های جدید جهت دار است و از این ابزار استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، افزایش تولید، ازدیاد برداشت و خلق ارزش افزوده مد نظر قرار گرفته است و برای تحقق این مهم، باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده نمائیم، افزود: اجرای طرح های نیمه تمام و پروژه های درحال اجرا به ارزش ۲۱ میلیون دلار با جدیت دنبال شده است. تمامی طرح هایی که با همکاری معاونت علمی و شرکت های دانش بنیان اجرا و پیگیری می شوند، در امتداد رشد تولید و خلق ارزش افزوده حداکثری هستند و از توانمندی کلیه بازیگرانی که در زیست بوم فناوری ونوآوری فعال برای رسیدن به این مهم استفاده می نماییم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد: استفاده از روش های نوآورانه و محصولات فناورانه دانش بنیان ضمن کاهش زمان تولید، افزایش تولید و رشد راندمان را به همراه دارد و شرکت ملی نفت ایران در این راستا، اقداماتی را در تکمیل زنجیره های ارزش حلقه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت از اکتشاف، استحصال، تولید، فرآوری و صادرات، اجرای پایلوت فناورانه مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان های نفت و گاز دیجیتال دیجیتال گامی در همین راستا محسوب می شود. دومین کار احیای چاه های بسته یا کم بازده است که ۲۵ قرارداد را در این جهت با شرکت های دانش بنیان منعقد کردیم و از معاونت علمی برای شناسایی، بهره مندی از ظرفیت ها و همکاری با این شرکتها بهره بردیم. همین طور استفاده از روش های نوآورانه برای بهره برداری از هیدروژن به عنوان انژی پاک، استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناورانه جهت استفاده و راندمان حداکثری از دیگر گام هایی است که شرکت ملی نفت با همکاری شرکت های دانش بنیان دنبال می کند.
وی با اشاره به اینکه امروزه کلان روندهای دنیا به هوش مصنوعی تکیه دارد و باید بنا به ضرورت توسعه این فناوری و تأکیدات مقام معظم رهبری جزو ۱۰ کشور برتر از حیث بهره برداری و تسلط بر عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی باشیم، افزود: در عرصه نفت باید از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای افزایش تولید، ارتقای راندمان و رشد تولید در حداقل زمان از میادین مشترک استفاده نمائیم. ایجاد میادین نفت، گاز و معادن هیدروکربوری دیجیتال را با کمک شرکت های دانش بنیان پیاده سازی می نماییم. در گام اول، استقرار و ایجاد میادین نفت وگاز هیدروکربوری بصورت دیجیتال با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بصورت پایلوت و با همکاری شرکت های دانش بنیان در ۱۵ میدان نفتی پیاده سازی خواهد شد.
خجسته مهر افزود: ایجاد این ۱۵ میدان دیجیتال ضمن کاهش هزینه ها، تولید پایدار، ایجاد امکان پیش بینی میزان تولید و فراهم آوردن امکان کنترل مشکلات بصورت لحظه ای، زمینه را برای صرفه جویی و خلق ارزش افزوده حدأکثری به کمک فناوری هوش مصنوعی فراهم خواهدنمود.
وی با اشاره به ضرورت انجام ۳ اقدام مهم و کلیدی در راه اجرای پایلوت میدان های نفت و گاز دیجیتال و مرکز راهبری به کمک هوش مصنوعی اظهار داشت: در گام نخست کارگروه هایی در سطح شرکت ملی نفت ایران متشکل از متخصصان، نخبگان دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و شرکت های اکتشاف شکل خواهد گرفت تا اهداف مختلف، برنامه ها و مشکلاتی که مقرر است این میادین نفت و گاز حل کنند تبیین شود؛ در گام دوم باید زمینه تشکیل کنسرسیوم های بزرگ فناوری به کمک معاونت علمی در عرصه اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی و سایر حوزه هایی که می توانند به فرآیندهای صنعت نفت کمک کنند، شکل بگیرند و در گام سوم ایجاد نهاد تنظیم گری، هدایتگری و تنظیم استانداردهای لازم برای صحه گذاری روی تجهیزاتی است که مقرر است تولید شود، صورت بگیرد.
معاون وزیر نفت بیان کرد: اخیراً حفاری ۳۵ حلقه چاه در پارس جنوبی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده و به زودی ۳۵ حلقه چاه دیگر نیز به سایر پیمانکاران واکذار خواهد شد.
خجسته مهر اشاره کرد: هم اکنون هفت میدان نفتی ایران توسط شرکت های روسی درحال توسعه هستند که بخش قابل توجهی از خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت های ایرانی به انجام می رسد. برمبنای قانون حداکثر استفاده از توان تخصصی داخل، شرکت های ایرانی همگام با شرکت های روسی در امر توسعه این هفت میدان نفتی در جنوب و شمال غرب کشور درحال فعالیت هستند.


منبع:

1402/08/25
14:18:46
5.0 / 5
224
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
کارا پيام
karapayam.ir - تمامی حقوق سایت كارا پیام متعلق به مالک دامنه است

كارا پیام

پیام رسان