رئیس مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی:

نقش قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی گرفتار خدشه است

نقش قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی گرفتار خدشه است به گزارش کارا پیام رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی ضمن اشاره به تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی اظهار داشت: به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی با عنایت به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم.


به گزارش کارا پیام به نقل از مهر، دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با مبحث «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید. در این جلسه که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورایعالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند. در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مسئله لزوم حکمرانی فضای مجازی با عنایت به تجربه ۸ سال قبل کشور در این عرصه، از حاضران در این جلسه خواست که به بررسی مبحث طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این سؤال پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می دانند و یا با عنایت به ماهیت فضای مجازی آنرا غیر ممکن و یا ممتنع تلقی می کنند. در این نشست حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و این که در صورت اجرای این طرح، چه آینده ای را میتوان برای کشور ترسیم کرد. تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این جلسه با اشاره به اینکه مقوله حکمرانی نوپدید نیست و موضوعی است که همواره در قلمروهای مختلف حاکمیتی وجود داشته است، اظهار داشت: شاید آنچه که الان به صورت خاص محل بحث است به تاثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی بازمی گردد. وی با تکیه بر این که به جای عنوان «حکمرانی فضای مجازی» باید از واژه «بازآفرینی حکمرانی کشور با عنایت به تحولات فضای مجازی» استفاده نماییم، عنوان کرد: این پدیده احتیاج به مدیریت دارد؛ باید از محل تحولات فضای مجازی حکمرانی را مشاهده نماییم، چالش موجود حل خواهد شد. بهمنی ضمن اشاره به این که از دهه ۷۰ تابحال با گونه های مختلفی از چالش حکمرانی در حوزه فضای مجازی مواجه بوده ایم، افزود: زمانی نگاه فناورانه به مبحث داشتیم و در زمان دیگر نگاه فرهنگی. حاصل این نگاه های متعدد، ایجاد شورایعالی انفورماتیک، شورایعالی اطلاع رسانی و بعد از آن شورایعالی فضای مجازی را رقم زد. وی ادامه داد: ایجاد شوراهای عالی در این عرصه نوع مواجهه حاکمیت با سیر تحولات فضای مجازی را نشان داده است اما سوال این است که این سیر تطور و دگرگونی آیا به بلوغ رسیده است؟ به نظر می آید که پاسخ خیر است. چون که من معتقدم هنوز به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی با عنایت به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم. نقش قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی گرفتار خدشه است بهمنی ضمن اشاره به این که خمیرمایه اولیه وجود دارد اما یک تدبیر مرکزی در سیر ساختارسازی ها وجود ندارد، اظهار داشت: نقش قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی برای مواجهه با این فضا، گرفتار خدشه شده و این نقش قرارگاهی، هنوز عملیاتی نشده است. بنابراین است که حتی پس از شکل گیری شورایعالی فضای مجازی و پس از ابلاغیه صریح برای تعطیلی شوراها، همچنان شاهد فعالیت شوراها و کمیسیون های موازی در این عرصه هستیم که نقش قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی را مختل کرده است. وی با پیشنهاد این که دبیر شورایعالی فضای مجازی باید در هیأت دولت حضور داشته باشد، اظهار داشت: الان شاهد حضور دستگاههای موضوعی و منطقه ای در هیأت دولت هستیم اما دبیر شورایعالی فضای مجازی در هیأت دولت حضور ندارد و این مورد نشان داده است که نقش قرارگاهی این شورا مفهوم پیدا نکرده است. بهمنی اضافه کرد: حتی مقررات گذاری در مجلس و سایر دستگاه ها به موازات شورایعالی فضای مجازی نشان داده است که نقش قرارگاهی این شورا شکل نگرفته است. بنابراین می توانیم بگوییم که مدل مرکز قرارگاهی و حکمرانی فضای مجازی نداریم و دستگاههای اجرایی در این حوزه سلیقه ای عمل می کنند. وی ضمن اشاره به این که هم اکنون قرارگاه حکمرانی فضای مجازی کشور ظهور و بروز بیرونی ندارد، اظهار داشت: بنابراین است که در دستگاههای اجرایی رفتار نوین شکل نگرفته و در درون دستگاههای اجرایی مقاومت بر تغییر و تحول دیده می شود. مجموع این چالش ها حکایت از نوعی اختلال حکمرانی است و ما در کشور در برزخ حکمرانی کلاسیک و حکمرانی نوین گیر افتاده ایم. بی اعتنایی دستگاههای اجرایی به نقش قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی وی با تکیه بر این که یک الگوی مفهومی از حکمرانی فضای مجازی در این قرارگاه مرکزی رخ نداده است، اظهار داشت: ما گرفتار فقدان الگوی مفهومی متأثر از رویکرد تمدنی و فقدان ساختار قرارگاهی در حوزه فضای مجازی هستیم و در این حوزه شاهد بی اعتنایی دستگاههای اجرایی نسبت به نقش قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی و عدم پذیرش آن هستیم. بنابراین اعتقاد عملی و رفتاری در بسیاری دستگاه ها برای اجرای مصوبات شورا شکل نگرفته است. بهمنی خاطرنشان کرد: بعضی از این ناکامی ها هم در ارتباط با عوامل داخلی شورایعالی فضای مجازی است و به نظر می آید ترکیب این شورا جامعیت کامل ندارد. ازاین رو ۳ مؤلفه شامل ساختار مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت نیروی انسانی و روش مندی و دستورکار سازی شورایعالی فضای مجازی باید اصلاح گردد. ظهور بازیگران جدید در نقش حکمرانی فضای مجازی وی مسئله امروز حکمرانی فضای مجازی را ظهور و بروز بازیگران جدیدی عنوان نمود که تا دهه پیش نقشی در حکمرانی نداشتند و ضمن اشاره به این که امروزه اپراتورها هم در مبحث حکمرانی نقش دارند، بر لزوم وجود یک الگوی مفهومی تمدنی با تکیه بر نگاه به تحولات آینده و تنظیم مناسبات در این حوزه تاکید نمود. به قول بهمنی در فضای امروز، مردم، مولدان فناوری از منظر کسب و کار و فعالان این حوزه، دیگر مخاطب حکمرانی نیستند بلکه بخشی از حکمرانی فضای مجازی می باشند. در کنار آن شاهد حضور بازیگران فراقلمرویی و خارجی مؤثر همچون پلت فرم ها و سازمان هایی مانند آیکان هم در این فضا هستیم. ازاین رو باید به الگوی حکمرانی به شیوه نوین تنظیم مناسبات با بازیگران جدید بپردازیم. رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی تصریح کرد: در این ساختار باید مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت و بالعکس، مناسبات حاکمیت با مولدان فناوری و توسعه دهندگان و مناسبات حاکمیت با حاکمیت (قلمرو کشور با قلمرو سایر کشورها) تنظیم شود. وی مدل فعلی شبکه ملی اطلاعات را نقشه الگوی حکمرانی کشور ندانست و با اشاره به اینکه این مدل باید ترمیم شود، تصریح کرد: به صلاح دولت و مجلس است که به جایگاه قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی پایبند باشند و به آن احترام بگذارند. این شورا مکمل نظام تقنینی در حوزه تخصصی فضای مجازی کشور است. طرح صیانت مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست وی با انتقاد از عدم تمکین برخی نهادها و دستگاه ها در اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی، در مورد نسبت طرح صیانت و تحقق حکمرانی فضای مجازی هم اظهار داشت: این طرح از ترکیب چند طرح مختلف در مجلس به نتیجه رسیده و با عنایت به این که هم در مجلس قبلی و هم در این مجلس، دوستان در حوزه حکمرانی فضای مجازی دغدغه داشته اند این طرح تدوین شده است. اما به نظر می آید که در کلیت، یک طرح مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست. بهمنی ضمن اشاره به این که این طرح با دقت به موضوعات فضای مجازی می پردازد اضافه کرد: اما مبحث این است که ۷۰ درصد این طرح در مقام تقنین است و مابقی آن در ارتباط با مقررات گذاری است که جای آن در مجلس نیست. همینطور بخشی از مفادی که در این طرح مطرح شده، مصوباتی است که به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسیده و سوال این است که چه ارزش افزوده ای بوجود می آورد. نکته دیگر این است که مفاد این طرح به لایه تنظیم گری تاکید دارد که با عنایت به تحولات فناورانه، ثبات در لایه تنظیم گری غیر ممکن است و این قانون باید با عنایت به تحولات تغییر یابد. وی با تکیه بر این که این طرح جایگاه قرارگاهی شورایعالی فضای مجازی را تضعیف می کند، خاطرنشان کرد: دوستان به این سؤال پاسخ دهند که چه خلائی در جایگاه شورایعالی فضای مجازی وجود داشت که مقرر است کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی آنرا تکمیل کند؟ بهمنی به چالش هایی از دید مردم در این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: حکمرانی فضای مجازی مسئله مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت است. اما در این طرح به موضوع هایی اشاره شده که تنها برای مردم دغدغه بوجود آورده است. برای مثال مسئله گیت وی موضوعی است که لازم نبود در طرح پشتیبانی از کاربران مطرح شود. با طرح این مسئله، تنها سبب دغدغه افزایی در زیست مردم می شویم. وی خلأ در ارتباط با مصوبات شورایعالی فضای مجازی را بحث جرم انگاری عنوان نمود و اضافه کرد: خوب بود که مجلس در تکمیل مصوبات شورایعالی فضای مجازی به کاستی های در ارتباط با جرم انگاری می پرداخت. بهمنی افزود: اگر تفهیم شود که در این طرح، صیانت از حریم خصوصی کاربران چگونه می تواند اتفاق بیافتد، مطمئناً شاهد اقبال مردم به طرح خواهیم بود.


منبع:

1400/06/18
10:14:17
5.0 / 5
235
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
کارا پيام
karapayam.ir - تمامی حقوق سایت كارا پیام متعلق به مالک دامنه است

كارا پیام

پیام رسان